Engelsiz Üniversite Birimi

Misyon Ve Vizyonumuz

Vizyonumuz; Siirt Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi; Siirt Üniversitesinde kayıtlı ve özel gereksinimi bulunan öğrencilerimizin karşılaştıkları dezavantajları ortadan kaldırmak ve akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlamaktır.

Bu vizyon doğrultusunda misyonumuz;

  • Üniversite içinde bütünleştirme felsefine uygun fiziki alanları geliştirmek ve yaygınlaştırmak
  • Üniversitemizde eğitim alan özel gereksinimli bireylere ilişkin sorunların tespit edilerek, çözüm önerilerinin geliştirilmesinde disiplinler arası araştırmalar ve etkinliklerde bulunmak.
  • Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için; öğrencilere, akademik ve idari personele, bilinçlendirme çalışmaları ile gereken danışmanlık hizmetini sağlamak.
  • Özel eğitim alanında uzman akademisyenlerle işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek.
  • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, özel gereksinimli bireylerin katılımını sağlamak ve desteklemek.
  • Özel gereksinimli öğrencilere destekleyici teknolojilerle donatılmış bir ortam sağlayarak, akademik gelişimlerini bağımsız olarak ilerletmelerine yardımcı olmak.
  • Eğitim, öğretim ve sınav ortamlarını özel gereksinimli bireyler için uygun hale getirmek.

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA ADAGİDE YILMAZ
Güncelleme : 18.06.2019 15:56:48