Engelsiz Üniversite Birimi

İlkelerimiz

Siirt Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Biriminin Çalışma İlkeleri;

ü  Gizlilik: Özel gereksinimi olduğunu bildiren öğrencilerle ilgili tüm bilgiler kendisinin izni alınmadan herhangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.

ü  Fırsat eşitliği: Özel gereksinimi olan öğrencilerin üniversitenin akademik, fiziksel alt yapı ve sosyal tüm imkanlarından eşit düzeyde yaralanabilmeleri için gerekli çalışmalarda bulunur.

ü  Gönüllülük: Öğrencilerin özel gereksinimlerini bildirmeleri için fırsatlar yaratmakla birlikte Birim’e başvurma ve hizmet alma konusunda öğrencilerin gönüllü olması esastır.

ü  Erişilebilirlik: Öğrencilerin üniversitemizin tüm imkanlarına erişebilirliklerini  sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

ü  Sorumluluk: Öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermekle sorumludur, bunun yanında sürecin işlemesinde Birim’e başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir.

ü  Takım çalışması: Özel gereksinimi olan öğrencilerin öncelikli katılımı esas tutularak tüm faaliyetlerde üniversitenin ilgili diğer birimleriyle ortaklaşa çalışmalar yürütür.

 

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA ADAGİDE
Güncelleme : 18.06.2019 16:03:55