Engelsiz Üniversite Birimi

Eğitim-Öğretim Uygulamalarımız

 Siirt Üniversitesi Engelsiz Üniversite Biriminin Özel Gereksinimi Olan Öğrencilere Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Sunduğu Hizmetler:

Özel gereksinimi olan öğrencilerin Engelsiz Üniversite Birimi hizmetlerinden yararlanabilmesi için; kayıtlı olduğu bölümdeki danışmanına bireysel olarak başvurması, özel gereksinimine ait güncel resmi raporu vermesi ve ilgili taahhütnameleri imzalamaları gerekmektedir.

1. Birim danışmanlık hizmeti: Birimimiz akademik ve idari personele ve özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri uyarlamaları ve yaklaşım ilkeleriyle ilgili danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Başvurular için iletişim bilgileri: engelsiz@siirt.edu.tr, http://engelsizuniversite.siirt.edu.tr/)

2. Özel gereksinimleri olan öğrenci danışmanlık hizmeti: Üniversitenin tüm fakülte\yüksekokul\meslek yüksekokul ve enstitülerden bir öğretim elemanı özel gereksinimli öğrenci danışmanı olarak görevlendirilmiştir.  

3. Danışmanlık hizmet talep formu: Özel gereksinimleri olan öğrenciler, kayıtlı oldukları fakülte\yüksekokul\meslek yüksekokul ve enstitüde, özel gereksinimleri olan öğrenci danışmanına doğrudan başvurarak Danışmanlık Hizmet Talep Formunu  doldurup, ilgili raporları eşliğinde gerekli ve makul bulunan hizmetlerden yararlanabilirler.

4. Öğretim ve Sınav Uyarlama Mektubu: Öğretim ve sınav uyarlama mektubu; öğrencilerin ders ve sınavlarda özel gereksinimlerine bağlı sorunların çözümlenmesine ilişkin ilgili öğretim elemanlarına iletilmek üzere hazırlanmıştır. Öğrencinin danışmanına doğrudan başvurmasıyla uyarlama mektubunun hazırlanma ve değerlendirme süreci başlar.  

5. Duyuruların Ulaştırılması: Özel gereksinimlerine bağlı olarak talep edilen ve uyarlaması uygun görülen öğrencilere eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin önemli duyurular danışmanları aracılığıyla cep telefonlarına mesaj atma ya da e-mail adreslerine mail gönderme yoluyla yapılır.

6. Yerleşke Oryantasyon Programı: Siirt Üniversitesini kazanan özel gereksinimli öğrencilerimizin ilk yı­lında, üniversite yaşamına uyumlarını desteklemek ve onları üniversitemizin sunduğu olanaklar konusunda (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) bilgilendirmek amacıyla hazır­lanmış bir programdır. Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları sırada başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

7. Ders Partnerliği: Özel gereksinimlerinden dolayı sınıf içi not tutma ve ders çalışmada zorluk yaşayan öğrenciler için (öncelikli olarak) kendileri ile birlikte ders alan arkadaşları arasından belirlenen öğrenci yolu ile ders partnerliği hizmetinin sunulmasına rehberlik eder. 

8. Ders Materyali Temini: Özel gereksinimlerine (elektronik ortamda ya da büyük puntolu hazırlanmış vs.) bağlı olarak talep edilen ve uyarlaması uygun görülen ders materyalleri (ders notları, ödev ve proje sorumlulukları, sınav takvimi, teorik ve uygulama ders programı) dönem başında sorumlu öğretim elemanları tarafından öğrenciye alternatif formatlarda hazırlanarak verilir.

9. Farklı Derslik ya da Evde Sınav Olma: Özel gereksinimlerine bağlı olarak talep edilen ve uyarlaması uygun görülen öğrencilere sınavları sınav güvenliğine uygun şartları sağlanmış ayrı bir derslikte ya da ev ortamında (sadece enfeksiyon riski bulunan öğrenciler için) sınav olmaları sağlanır.

10. Ses kaydı: Derslerde not tutamayan ya da ders notlarını okuyamayan öğrenciler sadece bireysel kullanımları için derslerde ses kaydı yapma hakkına sahiptir.  

11. Ek Süre: Özel gereksinimlerine bağlı olarak talep edilen ve uyarlaması uygun görülen öğrencilere derse devamsızlık, sınavlar ve ödev teslimlerinde ek süre tanınır.

12. Sınavlarda Okuyucu-Yazıcı Temini: Özel gereksinimlerine bağlı olarak talep edilen ve uyarlaması uygun görülen öğrencilerin sınavlarını okuyup, kaydetmeleri için özel gereksinimli öğrenci danışmanı tarafından görevlendirilen bir akademik personel aracılığıyla yapılır.

13. Alternatif Sınav Formatı: Özel gereksinimlerine bağlı olarak talep edilen ve uyarlaması uygun görülen öğrencilerin sınavları mesleki bilgi ve beceri yeterlilikleri sağlayabilecekleri düzeyde alternatif sınav formatları (siyah fonda beyaz renkli en az 18 punto yazı tipinde sınav evrakı, sözlü sınav, bilgisayarda sınav seçeneği vs.) geliştirilerek yapılır.

14. Farkındalık ve Duyarlılık Çalışmaları: Özel gereksinimler alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin farkındalık ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik verilen seminer, konferans, kampanyalar ve eğitimleri içerir.

15. Değerlendirme: Özel gereksinimleri bulunan öğrencilere sunulan hizmetlerin  değerlendirilmesini içerir.  

 

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA ADAGİDE
Güncelleme : 18.06.2019 16:04:32