Engelsiz Üniversite Birimi

Birim Akademik Danışmanları Ve İletişim Bilgileri

Adı Soyadı

Okul

e-mail adresi

Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜLLER

İİBF

arifguller@siirt.edu.tr

Ar. Gör. Muhittin ÖZDEMİR

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri

mozdemir002@hotmail.com

 

Öğr. Gör. Abdullah ACAR

Eruh Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

a.acar@alparslan.edu.tr

Arş.Gör.Seyithan GAYIR

İlahiyat Fakültesi

seyithangayır@hotmail.com

Doç. Dr. Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN

Veteriner Fakültesi

mahireakkoyun@siirt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Simla ADAGİDE YILMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

simlaadagide@siirt.edu.tr

Abdurrezzak YILDIRIM

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

yıldırım@siirt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN ŞAHİN

BESYO

erhansahin@siirt.edu.tr

Doç. Dr. Uğur DEMLİKOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü

ugurtarih@hotmail.com

Doç.Dr. Özgür Yaşar ÇELİK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

oyc@siirt.edu.tr

Doç. Dr. Arzu ÇIĞ

Ziraat Fakültesi

arzu@siirt.edu.tr

Öğr. Gör. Demet ERKUZU

Sosyal Bilimler MYO

demeterkuzu@siirt.edu.tr

Öğr. Gör. Zekeriya ÖZCAN

Sağlık Hizmetleri MYO

zekeriyaozcan@windowslive.com

Dr. Arş. Gör. Mehmet TAYANÇ

Fen Edebiyat Fakültesi

m.tayancc@gmail.com

Mehmet Emin DEMİR

 

 

 

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

memin.demir@siirt.edu.tr

Vahide Başkan

vahidebaskan@siirt.edu.tr

İsmail BUDAK

Personel Daire Başkanlığı

morfi_072@hotmail.com

 

Sabri İDİN

Hukuk Müşavirliği

sabriidin@siirt.edu.tr

Yavuz Selim İÇİN

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Öğr.Gör.Songül KARTAL

Kurtalan MYO

songulkartal65@gmail.com

İbrahim AYDIN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ibrahimaydın@siirt.edu.tr

Cihat TÜRKAN

Fen Bilimleri Enstitüsü

cihat.turkan@siirt.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜYÜKLÜ

Tıp Fakültesi

mehmet.uyuklu@siirt.edu.tr

Şule Betül DEMİRKOL

Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

subetul@hotmail.com

Arş.Gör.Abdulilah YILMAZ

Mühendislik Fakültesi

abdullilah.yilmaz@gmail.com

Arş. Gör. Esra ŞIRKI

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

esrayavicc@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri SEVGİN

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

nurisevgin@siirt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA ADAGİDE
Güncelleme : 14.09.2021 11:31:17