Engelsiz Üniversite Birimi

Birim Akademik Danışmanları Ve İletişim Bilgileri

Birim

Ad-Soyad

E-Mail

Veteriner Fakültesi

Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN 

 

İlahiyat Fakültesi

Fatih Eroğlan

fatiheroglan@siirt.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Ersin Elmacı

ersin.elmaci@marmara.edu.tr

Yabancı Diller Y.O.

Muhammed Fatih Gökmen

mehmedfatih1907@gmail.com

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uğur Demlikoğlu

ugurtarih@hotmail.com

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

Caner Doğrusever

caner.dsever@hotmail.com

Sağlık Yüksekokulu

Simla Adagide

simlaadagide@siirt.edu.tr

Sosyal Bil. Mes.Y.O.

Uğur Epçaçan

ugur56@siirt.edu.tr

Turizm İşl.ve Otlc.Y.O.

Yenal Yağmur

yenalyagmur@hotmail.com

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Serdar DUMLUPINAR

 

Eruh Meslek Yüksekokulu

Zehra Sevim

zehrasevim@gmail.com

Teknik Bilimler Mes.Y.O.

Halil İbrahim Keleş

keles_halilibrahim56@hotmail.com

Ziraat Fakültesi

Mustafa Ceritoğlu

ceritoglu@siirt.edu.tr

Güzel Sanatlar ve Tas. Fak.

Elif Çelik

elfcelk@hotmail.com

Fen Edebiyat Fakültesi

Abdulgafur Derin

gaffar.1derin@gmail.com

Beden Eğitimi ve Spor YO.

Erhan Şahin

erhansahin@siirt.edu.tr

Mühendislik Mimarlık Fak.

Sibel Esra Tefek

 

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA ADAGİDE
Güncelleme : 18.06.2019 16:06:33