Engelsiz Üniversite Birimi

Görevleri

Üniversitemizde öğrenim gören ve özel gereksinimi bulunan öğrencilerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik;

1.      Eğitim-öğretim, burs, idari, sağlık, barınma, psiko-sosyal ve benzeri alanlarla ilgili gereksinimlerini tespit etmek,

2.      Eğitim ortamının uygunlaştırılması, araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

3.      Öğretim elemanlarına özel gereksinime bağlı sınırlılıklar ve bu sınırlılıklara yönelik düzenlemeleri içeren hizmet içi eğitimleri düzenlemek,

4.      Özel gereksinim alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için faaliyetler düzenlemek,

5.      Sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,

6.      Adil, doğru ve fırsat eşitliği çerçevesinde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

7.      İstihdam olanaklarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek, 

8.      Üniversite yerleşkesi ve yerleşkede bulunan fiziksel alt yapının ulaşılabilir ve erişebilir hale getirilebilmesi için ilgili çalışmaları yürütmek,

9.      Birimin karar verme ve uygulama mekanizmalarında özel gereksinimi bulunan öğrencilerin etkin biçimde yer almasını sağlamak.

 

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA ADAGİDE
Güncelleme : 30.05.2018 17:33:45